TVRZ HŮRKA, BOUDA, VOJENSKÉ MUZEUM

tvrz-hurka-bouda_1
tvrz-hurka-bouda_2
tvrz-hurka-bouda_3

Muzeum opevnění - Dělostřelecká tvrz Hůrka

Jsou to unikátní bunkry , které měly původně bránit tehdejší Československo před vpádem německé armády, nepřítel ovšem komplex bunkrů získal bez jediného výstřelu. Wehrmacht pak během druhé světové války opevnění používal jako střelnici.

Je jediným objektem čs. pevnostního systému, který lze navštívit v průběhu celého roku – tedy i v zimních měsících. Vstupní areál tohoto významného turistického cíle leží u silnice z Králík směrem na Červený Potok, Dolní Moravu a Hanušovice.

Ve vstupním areálu s novým zázemím pro návštěvníky se nachází parkoviště, takže do vlastního objektu tvrze je to jen pár kroků. I v zimním období lze tedy spojit sport v nedalekých zimních střediscích a návštěvu zajímavého vojensko-historického objektu – prvorepublikové pevnosti. Návštěva tvrze Hůrka je v zimním období navíc příjemnější, než v době letního parna. Rozdíl venkovních a vnitřních teplot se vyrovnává, v podzemí je příjemněji než venku. Základní prohlídka tvrze trvá cca 70 minut, vstupy jsou každý den v 11, 13 a 15 hodin – kromě pondělí. Pondělky jsou vyhrazeny předem objednaným skupinám a zájezdům. Skupiny si mohou dohodnout také některý z delších prohlídkových okruhů.

Dělostřelecká tvrz BOUDA

Je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí a jako jediná z nich je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů (srubů), postavených v nejvyšším stupni odolnosti (tzv. IV. římské odolnosti). Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní.

Tyto sruby jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb a sálů. V podzemí tvrze se nacházelo vše důležité a potřebné, co by její osádce umožnilo bojovat v obklíčení i po dobu několika týdnů. Osádku tvrze mělo tvořit 316 zvlášť vybraných a cvičených mužů, které měla posílit půlrota pěchoty určená ke střežení objektů a k boji na povrchu tvrze. Celkem by tedy tvrz po jejím dokončení bránilo asi 400 mužů.

Vojenské muzeum Králíky

Je ústředním objektem v Králické pevnostní oblasti (KPO) s celoročním provozem. V letech 2009–2010 prošlo zásadní modernizací a přestavbou financovanou ze zdrojů EU. Stalo se tak nejmodernějším muzeem s tímto zaměření na území ČR.

V expoziční hale je formou průřezu představena historie československé a české armády, její spojenci a nepřátelé v roce 1938, čs. opevnění, 2. světová válka, historie odboje a okupace, vojenské osobnosti a problematika obrany státu. K hale přiléhá venkovní přístřešek pro velké exponáty. I v zimě je otevřeno každý den od 10 do 16 hodin, kromě pondělí. Muzeum je velmi dobře přístupné - motoristé odbočí ze státní silnice č. 11 (Hradec Králové-Ostrava) v Červené Vodě na Králíky. Ve městě je cesta k muzeu značena. VMK leží na severozápadním okraji Králík, u silnice na Prostřední Lipku. Pěší mohou k dopravě využít ČD, vystoupí v Králíkách. VMK je od ní vzdáleno cca 1 500 m.

Na Hůrce i ve Vojenském muzeu Králíky si lze vybrat ze široké nabídky publikací o čs. opevnění a vojenské historii, nechybí upomínkové předměty včetně turistické známky, turistické vizitky a karty KČT a rovněž základní občerstvení.

Více informací

http://hurka.boudamuseum.com/
http://www.armyfort.com/

Napsali o nás